За нас

Надбягване в Източни Родопи е инициатива на Фондация „Наука за природата“, с която целим популяризирнето на природните богатства на тази част от Родопите, както и допринесем за създаването на условия за природосъобразен туризъм. Районът е любим за нашия екип, защото се отличава с богатото си биоразнообразие, чистата околна среда и с топлите и добродушни родопчани.

Наука за природата“ е неправителствена организация в обществена полза, работеща за опазване и възстановяване на природните местообитания и видовете в България. Ангажирането на местните общности в опазването на биологичното разнообразие е един от основните подходи, чрез които извършваме дейността си.

Повече за нашата работа можете да откриете на www.sciencefornature.org/