Начало » ПОЛУДИВО ТРАСЕ

ПОЛУДИВО ТРАСЕ

Тарпан (Equus ferus ferus)

Аз съм прародител на съвременния кон, наричат ме още и „див кон“. Живял съм в степните и лесостепните зони на Европа, както и в горите на Централна Европа. През вековете кръстосването с домашни коне и ловът водят до моето пълно изчезване. С част от запазените гени чрез селективно кръстосване хората успяваха да пресъздадат моята „дива форма“ и се завърнах в Източни Родопи. Силен и плодовит съм, бързо оздравявам и мога да живея самостоятелно.

Бъди силен и ти, тичай с моята следа!


ГАЛЕРИЯ