Начало » ДИСТАНЦИИ

ДИСТАНЦИИ

ДИВО ТРАСЕ

Крумовград – Ернертепе – крепост Буюкхисар тепе – ЗМ Орешари – скални ниши „Кован кая“ – находище на Родопски силивряк – Шейтан дере – Вълчи дол – Ковил – Крумовград

Контролно време12 часа
Денивелация+1900 m
Дистанция70 km
Цена45 лв

Профил на трасето очаквайте скоро.

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е Wolf.png

Вълк (Canis lupus)

Аз съм символът на дивата природа. В семейството ми сме високоорганизирани, със сложна йерархична структура. Храня се с бозайници и птици, и много често – с мърша. Обичам тишината и уединението – места, далеч от човешко присъствие. Не съм заплаха за хората или за селското стопанство, можем да живеем заедно и ще бъда полезен, но трябва взаимно да се опознаем.

Бъди смел и тичай с моята следа!

ПОЛУДИВО ТРАСЕ

Крумовград – Ернертепе – Калабак – Каракуштепе – Ковил – Крумовград

Контролно време8 часа
Денивелация+1300 m
Дистанция34 km
Цена30 лв

Профил на трасето очаквайте скоро.

Тарпан (Equus ferus ferus)

Аз съм прародител на съвременния кон, наричат ме още и „див кон“. Живял съм в степните и лесостепните зони на Европа, както и в горите на Централна Европа. През вековете кръстосването с домашни коне и ловът водят до моето пълно изчезване. С част от запазените гени чрез селективно кръстосване хората успяваха да пресъздадат моята „дива форма“ и се завърнах в Източни Родопи. Силен и плодовит съм, бързо оздравявам и мога да живея самостоятелно.

Бъди силен и ти, тичай с моята следа!

ПИТОМНО ТРАСЕ

Крумовград – Ковил – Крумовград

Контролно временяма
Денивелация+600 m
Дистанция16 km
Цена25 лв

Профил на трасето очаквайте скоро.

Родопско късорого говедо (Bos taurus brachyceros)

Аз съм от най-малобройната порода говеда в България, която е останала непроменена от неолита до днес. Разхождах се на обширни територии в миналото, а днес живея само в Източни Родопи. Чувствам се чудесно в планинските им райони и обичам пресечения им терен. Отличавам се с високата си адаптивност и приспособимост към променящите се климат и терен.

Бъди горд, че тичаш с моята следа!

FUN RUN

Надбягване за малки и големи из местните забележителности на гр. Крумовград

Контролно временяма
Денивелация
Дистанция5 km
Ценабезплатно

Шипоопашата и шипобедрена костенурки (Testudo hermanni и Testudo graeca)

Ние сме единствените представители на сухоземните костенурки у нас. Обичаме да се разхождаме по черноморските брегове, обрасли с храсти и редки дъбови гори, както и по пясъчните дюни. Из Източни Родопи и Сакар се свираме в храсталаците и храстовите местообитания. През годините нашият дом и популацията ни силно намаляха, затова сега сме защитени. Обичаме природата и дома си, така че ви молим – вижте ни, снимайте ни, но ни оставете да си бродим из любимите храсталаци!

Тичай по нашите следи!